Keppel Land English | Tiếng Việt
News 
Newsletter 
Annual Reports 
Sustainability Reports 
Videos 

01/03/2020

Một Mục Tiêu, Một Keppel

Chúng tôi đang thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn với tư cách là “Một Keppel” (OneKeppel), hợp nhất khả năng đa dạng từ các công ty thành viên cho một sứ mệnh chung, nhằm cung cấp các giải pháp phát triển đô thị bền vững.

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2020, chúng tôi đã sử dụng màu đỏ, tượng trưng cho niềm đam mê của Keppelites, là màu đại diện chung của Tập đoàn cho tất cả các công ty thành viên. Sự thay đổi này sẽ được cập nhật dần tại Singapore và các quốc gia mà Keppel hiện diện.

Việc thống nhất sử dụng màu đỏ cho nhận diện thương hiệu đại diện cho sự nhất quán trong tư duy với một mục tiêu duy nhất, trở thành một công ty toàn cầu đáng tin cậy đang xây dựng một tương lai bền vững.

Printer-Friendly    |    Back

HOME  |   |  SITEMAP  |  WHISTLEBLOWER STATEMENT  |  PRIVACY STATEMENT

                                                                                                                       

Follow Us:  

Copyright © 2020 Keppel Land Vietnam Limited. All rights reserved.
Investment certificate number 411043001502, issued on 22 December 2010 by HCMC People's Committee
Website owner: Keppel Land Vietnam Limited
Saigon Centre, Tower 2, 67 Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC | (+84-28) 3821 8000
Keppel Land Vietnam