Keppel Land English | Tiếng Việt
Tin tức 
Bản tin nội bộ 
Brochures 
Báo cáo thường niên 
Báo cáo về phát triển
bền vững
 
Videos 

Bản tin nội bộ

Reflections

Bản tin mới nhất : Bản tin số 14
Vui lòng xem phiên bản dành cho mobile tại đây
Bản tin : Bản tin số 13
Vui lòng xem phiên bản dành cho mobile tại đây
Bản tin : Bản tin số 12
Vui lòng xem phiên bản dành cho mobile tại đây

Các bản đã phát hành

      Year
2018 Bản tin số 13 Bản tin số 14
2017 Bản tin số 11 Bản tin số 12
2016 Bản tin số 9 Bản tin số 10
2015 Bản tin số 7 Bản tin số 8
2014 Bản tin số 5 Bản tin số 6
2013 Bản tin số 3 Bản tin số 4
2012 Bản tin số 1 Bản tin số 2

Acrobat Reader
Bạn cần cài đặt acrobat reader để đọc được các bản tin này. Vui lòng tải phiên bản acrobat reader tại đây

TRANG CHỦ  |   |  SITEMAP  |  CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI TỐ CÁO

                                                                                         

Theo chúng tôi:  

Copyright © 2013. Bản quyền thuộc về Công ty Keppel Land Việt Nam